Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Quỳnh Xá

Quỳnh Phụ - Thái Bình
thcsquynhxaqp@gmail.com